Sef laborator constructii Teius

Rolul postului:

Coordoneaza activitatea de laborator de materiale de constructii de la Punctul de lucru Teius.

Principalele responsabilitati:

- organizeaza si coordoneaza activitatea laboratorului
- intocmeste documentatia de autorizare a laboratorului
- mentine conditiile avute in vedere la autorizarea laboratorului
- asigura, printr-un control permanent, respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si interpretarea rezultatelor si comunica aceste rezultate factorilor interesati;
- analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul;
- verifica buletinele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice;
- raspunde de intocmirea si actualizarea documentelor sistemului calitatii (Manual calitate, proceduri de sistem, proceduri si instructiuni tehnice);
- asigura instituirea unui sistem propriu de management al calitatii in cadrul laboratorului, implementarea, functionarea si perfectionarea acestuia;
- instruieste personalul avut in subordine in domeniul calitatii
- impune aplicarea prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii
- asigura desfasurarea activitatilor functionale si de control aferente pe baza procedurilor scrise, avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare;
- transmite responsabilului CQ buletine de incercare si/sau rapoarte tehnice;
- transmite la organismele teritoriale ISC informari, sinteze si date statistice privind calitatea betoanelor;
- urmareste si raspunde de realizarea la termen a masurilor dispuse de ISC cu prilejul inspectiilor;
- identifica si defineste problemele reale sau potentiale pe linie de calitate, initiaza gasirea de solutii pentru deficientele/neconformitatile identificate in cadrul laboratorului;

Principalele cerinte:

-absolvent facultate constructii / chimie industriala - studii de lunga durata
- constituie avantaj minim 2 ani experienta in activitatea de incercari in laborator precum si experienta anterioara in conducerea unui laborator de gradul 2 in constructii
- cunostinte foarte bune ale pachetului MS Office
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de a gestiona simultan mai multe proiecte
- disponibilitate deplasari la celelalte puncte de lucru din tara

Ce iti oferim:

- Mediu de lucru placut in cadrul unei echipe tinere si dinamice
- Pachet salarial specific pozitiei care include si alte beneficii (tichete de masa si decontare transport, bonus performanta)

Aplica acum

Cariere

 

Stiati ca?

... Betonul este cel de-al doilea material folosit in lume dupa apa?

... Somaco are peste 450 angajati, dintre care 20% sunt femei?

... Numarul angajatilor Somaco cu varsta sub 25 ani creste continuu?

 
SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L.
Sediul central: Str. Biharia nr 67-77, etaj 2, Bucuresti sector 1
Tel: 031 425 45 77, Fax: 031 425 46 29, office@somaco.ro