Practica solutii inteligente pentru viitor

Antet Practica Solutii Inteligente Header   

Anunț de finalizare a proiectului

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL anunță public faptul că pe data de 15 ianuarie 2021 a fost finalizat proiectul „PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, proiect demarat pe 15 iunie 2018. Proiectul este o inițiativă comună a SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, în calitate de beneficiar, împreună cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI, în calitate de partener.

Pe parcursul celor 2 ani de proiect au fost cooptați și au finalizat activitățile un număr de 108 elevi de liceu și școală profesională (profil tehnic, ani terminali) și 38 de studenți de anul III la instituții de învățământ superior cu profil construcții.

Elevii au provenit de la Colegiile Tehnice “Miron Costin” și “Petru Poni”, ambele din Roman, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” din Adjud, Liceul Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău și Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște. Somaco Grup Prefabricate deține fabrici în toate aceste orașe.

Pentru a facilita derularea stagiilor de practică, studenții au fost recrutați de la Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, centre universitare aflate în proximitatea fabricilor Somaco Grup Prefabricate.

Stagiile de practică a elevilor și studenților s-au desășurat în toate fabricile, sub atenta monitorizare a tutorilor de practică nominalizați din rândul inginerilor angajați ai companiei, tutori care și-au adus o reală contribuție pentru inițierea și formarea profesională a viitorilor angajați de pe piața muncii din România cu profil de construcții.

Pe tot parcursul proiectului, echipa de implementare a beneficiat de suportul necondiționat al managementului companiei, prin alocarea de resurse suplimentare, materiale și umane.

Datorită competențelor dobândite în timpul efectuării stagiilor de practică, în prezent avem  34 de noi colegi de muncă proveniți din rândul practicanților.

Ne bucură faptul că, prin intermediul derulării proiectului, am avut posibilitatea de a ne pune amprenta asupra traseelor profesionale ale tuturor membrilor grupului țintă, înlesnind tinerilor absolvenți startul în formarea unei cariere profesionale, în contextul în care actuala piață a muncii din România este într-o continua mișcare dezordonată.

Mulțumim finațatorului, tuturor celor implicați în desfășurarea proiectului, membrilor echipei de implementare, partenerului de proiect Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi și, nu în ultimul rând, tuturor practicanților înscriși în grupul țintă,  cărora le urăm mult succes în cariera profesională.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoană de contact: Simona Şerban, Manager Proiect, email: practica.solutii.inteligente@somaco.ro

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, Str. Biharia nr. 67-77, corp I, etaj 2, Bucuresti

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Antet Practica Solutii Inteligente Header

 

Anunț de începere a proiectului

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL anunță public faptul că pe data de 14 iunie 2018 a fost lansat proiectul „PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, cu durata de implementare de 24 luni. Proiectul este o inițiativă comună a SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, în calitate de beneficiar, împreună cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI, în calitate de partener.

Valoarea totală a proiectului este de 1,339,615.61 lei, dintre care valoare finanțare nerambursabilă 1,277,830.60 lei. Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de angajabilitate a elevilor şi studenţilor din regiunile NE, SM şi SE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ implicate prin incheierea și operationalizarea de parteneriate pentru practică; dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați; dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studenților din sectorul construcțiilor în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii.

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a creşterii gradului de angajabilitate a elevilor şi studenţilor din regiunile NE, SM şi SE prin participarea a 126 de elevi şi 56 de studenţi din sectorul construcţiilor la programe de învăţare la locul de muncă. Cei 182 de tineri vor dobândi abilităţi şi aptitudini profesionale, iar minim 47% dintre studenţi şi 61% dintre elevi îşi vor găsi un loc de muncă în domeniul pregătirii pe care o urmează în cadrul activităţilor proiectului. Măsurile inovative din cadrul proiectului vizează combaterea discriminării şi prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar. În cadrul proiectului, se vor încheia cel puţin 6 parteneriate pentru practică în cadrul cărora, tinerii vor participa la un program de informare şi consiliere profesională în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra situaţiei din sectorul construcţiilor, a nevoii de integrare pe piaţa muncii, modalităţii de adaptare şi de punere în valoare la locul de muncă a cunoştinţelor obţinute în programele de formare teoretice şi practice, adaugându-se astfel, valoare adăugată stagiului de pregătire practică. Pasul următor va consta în participarea tinerilor la programele de învăţare la locul de muncă.  Cei 126 de elevi şi 56 de studenţi vor fi distribuiţi pe parcursul anului şcolar / universitar în fabricile deţinute de solicitant, astfel încât stagiile de practică să fie derulate în perioadele prevăzute în programa de învăţământ. Acestea se vor finaliza cu organizarea unei competiţii profesionale în urma căreia vor fi selectate cele mai bune proiecte. Se vor acorda 104 premii în valoare de 500 lei / premiu, iar proiectele selectate vor fi prezentate în cadrul unei festivităţi la sediul universităţii partenere.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoană de contact: Simona Şerban, Manager Proiect, email: practica.solutii.inteligente@somaco.ro

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, Str. Biharia nr. 67-77, corp I, etaj 2, Bucuresti

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Detalii despre proiect

Imagini de la evenimentele de lansare a proiectului - la licee si Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi.

19 septembrie 2018 - Colegiul Tehnic "Miron Costin" din Roman

20 septembrie 2018 - Colegiul Tehnic "Petru Poni" din Roman

21 septembrie 2018 - Liceul Tehnic "Gheorghe Bals" din Adjud

25 septembrie 2018 - Liceul Tehnologic "Henri Coanda" din Buzau

27 septembrie 2018 - Liceul Tehnologic "Nicolae Mihaescu" din Targoviste

25 octombrie 2018 - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii

 

Somaco promoveaza proiectul Practica solutii inteligente pentru viitor la ConstructFest 2019, 15-19 aprilie 2019, la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Fotografii de la eveniment.

 

Regulament participare competitie practica.

      Antet Practica Solutii Inteligente Footer Fara Cofinantare

 

 

Cariere

 

Stiati ca?

... Betonul este cel de-al doilea material folosit in lume dupa apa?

... Somaco are peste 450 angajati, dintre care 20% sunt femei?

... Numarul angajatilor Somaco cu varsta sub 25 ani creste continuu?

 
SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L.
Sediul central: Str. Biharia nr 67-77, etaj 2, Bucuresti sector 1
Tel: 031 425 45 77, Fax: 031 425 46 29, office@somaco.ro