Inginer Tehnolog - fabrica Timișoara

ROLUL POSTULUI:

Aplicarea celor mai bune practici in aria de responsabilitate pentru maximizarea productivitatii si a profitabilitatii.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI:

- Asigura necesarul de materiale conform planificării de producție lucrări la nivel de fabrica;
- Asigura necesarul de personal și alocă lucrările pe echipe (interne si terti) și respectiv pe schimburi în conformitate cu planificarea de producție și respectiv termenele de execuție;
- Lansează secvențele de producție conform graficului de lucrări (adaptare tipare, cofrare, poziționare subansamble, reglaje, decofrare etc.);
- Efectuează verificările necesare pe parcursul procesului (armaturi, cote tipar, pozitionare piese inglobate, reglaje, alungiri toroane, etc.);
- Efectuează completarea zilnică a pontajelor celor din subordine;
- Întocmește comenzile de materiale în funcție de necesar și stocuri disponibile;
- Întocmește fișele de consum, fisa de tensionare;
- Operează în sistem datele cerute în conformitate cu datele din teren;
- Efectuează etichetele elementelor conform cerințelor;
- Completeaza Fișa de produs în conformitate cu normele specifice;
- Supraveghează echipele pe durata execuției lucrărilor și intervine în procesul tehnologic sau alte situații dacă se impune;
- Efectuează împreuna cu Controlul Calității, verificări vizuale de aspect și geometrie și supervizează lucrările de reparații/ finisare/cosmetizare dacă se impune;
- Dispune evacuarea elementului din hala către Depozitul de Produse Finite la încheierea ciclului de turnare;
- Răspunde de calitatea lucrărilor prestate în conformitate cu cerințele proiectului;
- Intocmește la cerere rapoarte specifice si analizeaza indicatorii;
- Respectă cu strictețe normele și standardele interne în procesele tehnologice și conduită profesională;
- Respecta și aplica întocmai obligațiile și cerințele de SSM, SU si mediu, legale si specifice, conform celor prevăzute în Manualul de Roluri si Responsabilitati de SSM, SU si Mediu; 
- Participa la toate instructajele de securitate și sănătate în muncă. Efectuează instruirile zilnice pe linie de SSM pentru echipa proprie pe baza Manualului de Roluri si Responsabilitati de SSM, SU si Mediu.

PRINCIPALELE CERINȚE:

- Absolvent de studii superioare tehnice – specializare în domeniul construcțiilor (CCIA sau CFDP);
- Minim 2 ani experienta in domeniu (avantaj experiența în prefabricate de beton);
-Cunoștințe specifice construcțiilor (ex. interpretare planșe de cofraj și plan armare prefabricate);
- Cunoștințe bune de AUTOCAD;
- Abilități de operare PC - nivel avansat – MS Office;
- Competențe de lucru cu oamenii;
- Capacitatea de a coordona echipe de lucru;
- Aptitudine avansată de învățare.

Numai un singur fișier.
Limită 200 MB.
Tipuri permise: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, .
Prelucrarea datelor
Prin bifarea casetelor corespunzatoare de mai sus in locul indicat, puteti decide in mod liber sa va dati consimtamantul si sa autorizati prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv imaginea dvs. (daca exista), pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare din cadrul companiei noastre.*
Politica privind protectia datelor cu caracter personal a candidatilor
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.