Clădiri inteligente modulare din beton prefabricat

Clădiri inteligente modulare din beton prefabricat

Construcţiile rezidenţiale din România se confruntă cu o serie de provocări: reducerea numărului de lucrători din șantier, nevoia accelerării execuţiei, solicitările clienţilor pentru utilizarea unor materiale de construcţii de calitate, precum și optimizarea costurilor.

Somaco propune o soluţie prefabricată pentru construcţiile rezidenţiale, care răspunde tuturor acestor provocări. Locuinţele construite cu sistemul Somaco sunt mai sigure, mai solide, în timp ce costurile sunt ţinute sub control.

Soluţia este ideală pentru locuinţe multifamiliale, ansambluri de blocuri P+4etaje, cămine (pentru vârstnici, studenţi sau lucrători), școli, spitale etc. Aceasta conferă o libertate de exprimare arhitectonică foarte mare.

Este o soluţie care utilizează preponderent elemente prefabricate din beton armat și are drept componente principale pereţii prefabricaţi portanţi de tip pereţi dubli pentru structura verticală și predale prefabricate pentru planșee. Acestea pot fi completate cu alte elemente prefabricate de structură, cum ar fi scări sau balcoane.


Avantaje

Beneficii pentru dezvoltatorii imobiliari

Economie de timp, viteză de execuţie a constructiei. 
Elementele sunt ușor de combinat. Acestea se produc conform proiectului de execuţie, se stochează și livrează în șantier conform graficului de montaj. Elementele se montează rapid, inclusiv iarna (datorită lipsei proceselor umede). 
Somaco poate livra elementele în cel mult 3 luni de la semnarea contractului, iar structura prefabricată este montată în ritm de 400 mp în 5 zile.
Costuri transparente.
Flexibilitate în realizarea structurii.
Calitatea materialelor și a clădirii finalizate.
Certificări; valoarea clădirii se păstrează în timp.
Reducerea costurilor cu forţa de muncă (ex. zidărie, instalaţii etc).
Avantajul unui singur furnizor.

Beneficii pentru clienţii imobiliari

Rezistenţă superioară la seism.
Izolare fonică superioară.
Execuţie rapidă, fără procese umede în șantier, ceea ce se traduce prin faptul că beneficiarii se pot muta rapid în casă nouă.
Calitatea structurii și pereţilor.
Lipsa circuitelor aparente.
Versatilitate.
Costuri de mentenanţă reduse pe toată durata de viaţă a clădirii.

cladiri_inteligente_modulare

Componentele sistemului

Sistemul propus de Somaco se compune din pereţi prefabricaţi portanţi de tip pereţi dubli și planșee prefabricate tip predală, cărora li se adaugă, în funcţie de proiect, alte elemente prefabricate de structură, cum ar fi rampele de scară și balcoanele prefabricate din beton, care întregesc astfel sistemul.

 Componentele-sistemului-Somaco-pentru-rezidential

1. În centrul sistemului propus de Somaco se află pereţii prefabricaţi portanţi de tip pereţi dubli pentru alcătuirea structurii verticale.

Peretele este alcătuit din două straturi de beton cu grosime de 5-7 cm, straturi care conţin încă din fabricaţie armătura de rezistenţă necesară, precum și componentele sistemului de instalaţii electrice. Cele două straturi sunt conectate prin intermediul unei armături spaţiale de tip trigon, care are dublu rol - atât structural, cât și de legătură între cele două straturi de beton. Golul format astfel între cele două straturi se va monolitiza în șantier și, împreună cu armătura suplimentară de rost, va asigura conlucrarea structurală a elementelor.

Pereti-dubli-prefabricati-Somaco

Având în vedere zona seismică în care se află România, la intersecţiile de pereţi sunt prevăzute, conform codurilor în vigoare, armături de tip stâlpișor, care ajută la formarea diafagmelor. Aceste armături se introduc în golul dintre cele două straturi de beton prefabricate, la montajul acestora în șantier.

  • Pereţii sunt disponibili în configuraţii diferite și se adaptează ușor cerinţelor proiectului.
  • Pot fi pereţi portanţi sau neportanţi, de exterior sau interior, care închid structura.
  • Pereţii sunt bine finisaţi; calitatea superioară a suprafeţelor este dată de mesele metalice pe care sunt produși pereţii.
  • Golurile de uși și ferestre sunt pre-formate și asigură posibilitatea de standardizare a tâmplăriei.
  • Pereţii se produc în baza proiectului de execuţie, se stochează și depozitează, apoi se livrează în funcţie de graficul de montaj.

2. Predalele sunt al doilea element de bază al sistemului constructiv propus de Somaco și se utilizează pentru alcătuirea planșeelor.

Predalele sunt alcătuite dintr-un strat de beton de grosime 6-8 cm, care conţine deja înglobată armătura de la baza plăcii de beton. Acestea sunt prevăzute suplimentar și cu armătură tip trigon, care îi conferă o stabilitate pe timpul transportului și montajului,
reducându-se astfel și numărul de sprijiniri necesare pe durata de execuţie a construcţiei.

În funcţie de necesităţile structurale, predalele pot fi simplu armate sau pretensionate.
Dimensiuni posibile: lungime până la 7m; lăţime între 1,2 m și 2,4 m.

 

predale-prefabricate-Somaco

Planșeul este completat în șantier prin montarea armăturii de la partea superioară a plăcii și
aplicarea suprabetonării.

3. Alte elemente prefabricate de structură

În funcţie de proiect, sistemul poate include și alte elemente prefabricate de structură, cum ar fi rampele de scară și balcoanele prefabricate din beton, care întregesc astfel sistemul.

Elementele prefabricate pentru balcoane sau logii permit realizarea acestora la un nivel de
calitate și precizie superioară, fără a produce punţi termice în zona de racordare a acestora cu structura propriu-zisă. Astfel se reduc pierderile de căldură ale construcţiei.

Elemente prefabricate pentru scări și podeste din beton, care respectă normativele în vigoare, se produc pe tipare specializate și asigură un grad ridicat de calitate, eliminând defectele specifice care apar la aceste elemente când sunt turnate monolit în
șantier. În același timp, ele reprezintă un element suplimentar de siguranţă în șantier, datorită faptului că sunt accesibile imediat după montaj.

scara-prefabricata-Somaco

Garanții și certificare

Elementele prefabricate din beton sunt produse de Somaco în conformitate cu standardele europene armonizate. Produsele Somaco sunt realizate intr-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională cu certificare SRAC CERT, organism de certificare europeană: Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2015 și Sistemul de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale SR ISO 45001:2018.  Sistemul de clădiri modulare propus de Somaco este produs în conformitate cu standardele europene armonizate SR EN 14992+A1:2012 (Elemente pentru pereți), SR EN 13747+A2:2010 (Predale pentru sisteme de planșee), SR EN 14843:2007 (Scări prefabricate din beton), SR EN 13225:2013 (Elemente liniare de structură), SR EN 14991:2007 (Elemente de fundație).

iqnetiso 9001iso 14001iso 18001