Fonduri Europene

Image
eu_flags.jpg

PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR

 

SOMACO GRUP PREFABRICATE a finalizat pe 15 ianuarie 2021 proiectul „PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, proiect demarat pe 15 iunie 2018. Proiectul este o inițiativă comună a SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, în calitate de beneficiar, împreună cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI, în calitate de partener.

Pe parcursul celor 2 ani de proiect au fost cooptați și au finalizat activitățile un număr de 108 elevi de liceu și școală profesională (profil tehnic, ani terminali) și 38 de studenți de anul III la instituții de învățământ superior cu profil construcții.

Elevii au provenit de la Colegiile Tehnice “Miron Costin” și “Petru Poni”, ambele din Roman, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” din Adjud, Liceul Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău și Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște. Somaco Grup Prefabricate deține fabrici în toate aceste orașe.

Pentru a facilita derularea stagiilor de practică, studenții au fost recrutați de la Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, centre universitare aflate în proximitatea fabricilor Somaco Grup Prefabricate.

Stagiile de practică a elevilor și studenților s-au desășurat în toate fabricile, sub atenta monitorizare a tutorilor de practică nominalizați din rândul inginerilor angajați ai companiei, tutori care și-au adus o reală contribuție pentru inițierea și formarea profesională a viitorilor angajați de pe piața muncii din România cu profil de construcții.

Datorită competențelor dobândite în timpul efectuării stagiilor de practică, în prezent avem 34 de noi colegi de muncă proveniți din rândul practicanților. Ne bucură faptul că, prin intermediul derulării proiectului, am avut posibilitatea de a ne pune amprenta asupra traseelor profesionale ale tuturor membrilor grupului țintă, înlesnind tinerilor absolvenți startul în formarea unei cariere profesionale, în contextul în care actuala piață a muncii din România este într-o continua mișcare dezordonată.

Mulțumim finațatorului, tuturor celor implicați în desfășurarea proiectului, membrilor echipei de implementare, partenerului de proiect Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi și, nu în ultimul rând, tuturor practicanților înscriși în grupul țintă, cărora le urăm mult succes în cariera profesională!

 

Image
practica_solutii_inteligente_logos.jpg