23-01-2016

Anunt de atribuire privind achizitia de echipamente transfer slam

Somaco Grup Prefabricate a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru  ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU MODIFICAREA SISTEMULUI DE TRANSFER SLAM DE SUB MASINA DE TAIAT, destinată modernizării şi dezvoltării fabricii de BCA din Adjud, din cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România.

Agentul economic EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

Pentru detalii va rugam sa consultati Anuntul de atribuire.