22-01-2016

Anunt de atribuire privind achizitia de transformatoare

Somaco Grup Prefabricate a finalizat a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru "ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR TRANSFORMATOARE", destinată modernizării şi dezvoltării fabricii de BCA din Adjud, din cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România.

Agentul economic ELECTRO-METAL SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte maxim posibile si clasandu-se pe primul loc la primul criteriu de departajare si anume pretul cel mai mic, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

Pentru detalii va rugam sa consultati Anuntul de atribuire.