14-07-2015

Anunt de atribuire privind automatizarea autoclavizarii

Somaco Grup Prefabricate a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru "ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU AUTOMATIZAREA AUTOCLAVIZARII", destinată modernizării şi dezvoltării fabricii de BCA din Adjud, din cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România.

Agentul economic MICO ELECTRO SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 95.69 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

Pentru detalii va rugam sa consultati Anuntul de atribuire.