18-05-2016

Betonul Celular Autoclavizat - un material ecologic, cu radioactivitate inferioară altor materiale de construcții

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași a finalizat un studiu privind evaluarea nivelului de radiații al mai multor materiale de construcții. Concluziile acestui studiu relevă faptul că toate materialele de construcții prezintă un nivel de radioactivitate, iar betonul celular autoclavizat (BCA) înregistrează indici de radioactivitate sub limita admisă în România, inferiori altor materiale de zidărie și izolație.

fig

Majoritatea oamenilor petrec 80% din timp în interiorul clădirilor, astfel radioactivitatea naturală provenită din materialele de construcţii devine o sursă importantă de expunere la radiații. Toate materialele de construcţii conțin o anumită cantitate de radionuclizi. Materialele derivate din roci şi soluri conțin radionuclizi naturali din seriile 238U (uraniu) și 232Th (thoriu) precum și radioizotopul 40K (potasiu). În seria uraniului, segmentul de dezintegrare care începe cu 226Ra (radon) este cel mai important.

Radonul face parte din seria radioactivă a uraniului şi este prezent în materialele de construcţii. Fiind un gaz inert, radonul poate ajunge cu ușurință în mediile solide, așa cum sunt materialele de construcţii. De remarcat faptul că doar o fracțiune din radonul produs în volumul acestor materiale ajunge la suprafața externă a acestora şi implicit este eliberat în aerul din interiorul încăperilor construite pe baza acestor materiale. În România se „interzice producerea, importul şi furnizarea de materiale pentru construcția de locuințe și alte clădiri sociale având în produsul finit concentrații (Bq/kg) în 226Ra, 232Th și 40K, astfel încât să nu se depășească în interiorul clădirilor nivelul de proiectare pentru radon de 200 Bq/m3, pentru clădirile care urmează să fie construite începând cu anul 2005 şi de 400 Bq/m3 pentru cele construite înainte de 2005, conform cu „Normele sanitare de bază privind desfășurarea în siguranţă a activităților nucleare”, avizate de președintele CNCAN cu nr.3984/LB/31.03.2004 şi aprobate prin ordinul ministrului sănătății nr. 381/05.04.2004, revizuit în 2010. În lucrarea Raport Contract 901P-2015 se prezintă concentrația medie a radionuclizilor de radiu, thoriu şi potasiu în unele probe de materiale şi produse pentru construcţii analizate în cadrul laboratorului specializat din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași.

 

 

În concluzie se poate spune că fenomenul de radioactivitate este foarte complex, datorită transformărilor şi echilibrelor care au loc în timpul procesului de dezintegrare, iar valorile prezentate pentru indicele de radioactivitate pot suferi modificări în favoarea oportunităților de folosire a materialelor respective în construcţii civile şi industriale.