06-10-2021

Decizia etapei de încadrare A.P.M. Buzău - Construire platforme pentru amplasare 4 silozuri ciment

SC Somaco Grup Prefabricate SRL, titular al proiectului „Construire platforme pentru amplasare 4 silozuri ciment cu utilajele aferente functionarii, in scopul maririi capacitatii statiei de betoane existente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactulului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in Mun. Buzau, str. Transilvaniei nr. 425, jud. Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului, la urmatoarea adresa de email: office@apmbz.anpm.ro a A.P.M. Buzau.