26-01-2023

Demararea proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL”

Sistem monitorizare

Societatea SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. cu sediul în Municipiul București, Str. BIHARIA nr. 67-77, etaj 2, a semnat în data de 28.12.2022 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Sistem de monitorizare si contorizare avansata pentru reducerea consumurilor energetice la SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL”, SMIS 2014+ 155266, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.         

Obiectivul proiectului este reducerea consumului de energie la companiei SOMACO GRUP PREFABRICATE, prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor de energie in cadrul societății. În urma monitorizarii consumurilor se vor identifica cu precizie pierderile de energie si se vor lua masuri pentru reducerea acestora, avand impact direct in reducerea intensității energetice și a amprentei de carbon a companiei, ca rezultat direct al implementarii proiectului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Contorizare avansata în interiorul proceselor tehnologice avand urmatoarea arhitectura: instrumentatie de camp; unitate prelevare date din camp (RTU remote terminal unit); sistem de comunicare date; statie master in cadrul SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, pana la finalizarea implementarii proiectului.
2. Capacitate întarita de a identifica si implementa masuri de eficienta energetica prin operarea sistemului de contorizare inteligenta si prin implementarea masurilor non-cost, in urma realizarii proiectului.
Rezultatele asteptate sunt așadar: realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice avand urmatoarea arhitectura: instrumentatie de camp; unitate prelevare date din camp (remote terminal unit); sistem de comunicare date; statie master, respectiv reducerea intensității energetice în industrie conform Indicator 2S55 cu 2,25 [kgep/ 1.000 euro] obtinută prin economii prognozate de energie electrică de și gaze naturale, într-un interval calendaristic de 5 ani de la punerea în funcțiune a investiției, cel putin 10 persoane de operare instruite pentru utilizarea sistemului de monitorizare inteligenta, respectiv masuri de promovare a proiectului implementate. 

Programul: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 6.2  „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”. 

Valoarea totală a proiectului: 1.184.062,98 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 984.810,91 lei (837.089,27 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 147.721,64 lei din bugetul naţional).      

Loc de implementare: Municipiul Adjud, Str Revolutiei, Nr. 17, Jud. Vrancea 

Durata proiectului: 29 luni, respectiv între data 01.08.2021 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023

Date de contact: SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, Municipiul Adjud, Str Revolutiei, Nr. 17, Jud. Vrancea,  e-mail:doru.orita@holcim.com, telefon 0774020987, persoană de contact dl Doru Orita.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
 

Sistem monitorizare

Societatea SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. cu sediul în Municipiul București, Str. BIHARIA nr. 67-77, etaj 2, a semnat în data de 28.12.2022 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Sistem de monitorizare si contorizare avansata pentru reducerea consumurilor energetice la SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL”, SMIS 2014+ 155266, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.         

Obiectivul proiectului este reducerea consumului de energie la companiei SOMACO GRUP PREFABRICATE, prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor de energie in cadrul societății. În urma monitorizarii consumurilor se vor identifica cu precizie pierderile de energie si se vor lua masuri pentru reducerea acestora, avand impact direct in reducerea intensității energetice și a amprentei de carbon a companiei, ca rezultat direct al implementarii proiectului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Contorizare avansata în interiorul proceselor tehnologice avand urmatoarea arhitectura: instrumentatie de camp; unitate prelevare date din camp (RTU remote terminal unit); sistem de comunicare date; statie master in cadrul SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, pana la finalizarea implementarii proiectului.
2. Capacitate întarita de a identifica si implementa masuri de eficienta energetica prin operarea sistemului de contorizare inteligenta si prin implementarea masurilor non-cost, in urma realizarii proiectului.
Rezultatele asteptate sunt așadar: realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice avand urmatoarea arhitectura: instrumentatie de camp; unitate prelevare date din camp (remote terminal unit); sistem de comunicare date; statie master, respectiv reducerea intensității energetice în industrie conform Indicator 2S55 cu 2,25 [kgep/ 1.000 euro] obtinută prin economii prognozate de energie electrică de și gaze naturale, într-un interval calendaristic de 5 ani de la punerea în funcțiune a investiției, cel putin 10 persoane de operare instruite pentru utilizarea sistemului de monitorizare inteligenta, respectiv masuri de promovare a proiectului implementate. 

Programul: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 6.2  „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”. 

Valoarea totală a proiectului: 1.184.062,98 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 984.810,91 lei (837.089,27 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 147.721,64 lei din bugetul naţional).      

Loc de implementare: Municipiul Adjud, Str Revolutiei, Nr. 17, Jud. Vrancea 

Durata proiectului: 29 luni, respectiv între data 01.08.2021 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023

Date de contact: SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, Municipiul Adjud, Str Revolutiei, Nr. 17, Jud. Vrancea,  e-mail:doru.orita@holcim.com, telefon 0774020987, persoană de contact dl Doru Orita.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020