Prefabricate din beton pentru infrastructura electrică

Somaco oferă soluții pentru proiectele de infrastructură electrică - clasică sau alternativă: stâlpi din beton pentru linii electrice aeriene (L.E.A.), cămine de tragere pentru linii electrice subterane (L.E.S.). La cerere, Somaco poate produce și alte elemente din beton pentru infrastructură electrică.

Experiența acumulată cu fiecare proiect, susținută de multiplele certificări pe care le deținem, garantează calitatea și durabilitatea prefabricatelor noastre.

ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON PRODUSE DE SOMACO REPREZINTĂ ALEGEREA INTELIGENTĂ PENTRU PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ ELECTRICĂ!

Stâlpi L.E.A. din beton
Cămine de tragere
Instrucțiuni
Garanții și certificare

STÂLPI DIN BETON PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE (L.E.A.)

Stâlpii electrici vibrați și centrifugati sunt produși în conformitate cu SR 2970/2005 (Stâlpi prefabricați din beton armat și precomprimat pentru L.E.A.), SR (EN) 12843/2005 (Produse prefabricate din beton. Stâlpi) și SR (EN) 13369/2018 (Reguli comune prefabricate din beton) și sunt agreați de Electrica SA (Somaco Grup Prefabricate a obținut "Autorizație de comercializare" din partea Electrica SA). 

Domenii de utilizare

Stâlpii L.E.A. sunt utilizați pentru susținerea liniilor electrice aeriene, în conformitate cu normativele specifice, în zone locuite și în condiții normale de mediu. Utilizarea în condiții climaterice și de mediu deosebite impune luarea unor măsuri suplimentare de către proiectantului liniei. La solicitarea clientului, stâlpii pot fi livrați cu beton tratat cu substanțe hidrofobizante, aplicate la exterior sau în masa betonului.

Stâlpii pentru L.E.A. sunt prevăzuți la vârf și la bază cu borne de legare la pământ și goluri PVC cu diametrul de 25 mm pentru prinderea consolelor. Stâlpii centrifugati au golul închis în partea superioară, pentru a preveni degradarea în timp a betonului și armaturilor.

Somaco Grup Prefabricate oferă următoarele soluții pentru proiectele de infrastructură electrică:

Stâlpi L.E.A. vibrați din beton armat și beton precomprimat, având secțiunea trapezoidală variabilă pe înălțime și cu alveole străpunse, utilizați la construcția liniilor electrice de joasă și medie tensiune.

Somaco Grup Prefabricate produce următoarele tipuri de stâlpi L.E.A. vibrați:SE 4T,  SE 7T,  SE 8T,  SE 10T, SE 11T

Stâlpul  L.E.A. SE7 se execută la cerere, cu termen de livrare agreat de ambele părți.

stalpi-LEA-1

 

Stâlpi L.E.A. centrifugati din beton armat și beton precomprimat, având secțiunea circulară variabilă pe înălțime, cu miezul gol, utilizați la construcția liniilor electrice de joasă și medie tensiune.

Stâlpi L.E.A. de joasă tensiune:  SCP 10001, SCP 10002, SCP 10005

stalpi-LEA-2

 

Stalpi L.E.A. de înaltă tensiune: SCP 15006, SCP 15007, SC 15014, SCP 15015

La cerere, acești stâlpi se pot realiza fie centrifugați armați, fie centrifugați și precomprimați.

stalpi-LEA-3

CĂMINE DE TRAGERE PENTRU LINII ELECTRICE SUBTERANE (L.E.S.)

Somaco oferă 2 soluții pentru acest tip de cămine:

Cămine rectangulare din beton armat cu dimensiuni de 1m x 1m sau 1.25m x 1.25m, în pereții cărora se pot premonta din fabrică piesele de trecere pentru tuburile de protecție a cablurilor electrice.

 

Camin apa rectangular Somaco_222x128

 

Cămine rotunde cu diametre de 800, 1000  și 1200 mm, alcătuite din elemente de beton vibropresat Somaco, în care se pot îngloba piese de trecere pentru tuburile de protecție a cablurilor. Acestea sunt elemente standardizate.

La cămine se pot furniza la cerere plăci de acoperire atât carosabile cât și necarosabile, inclusiv cu capace de vizitare din fontă.

Camin rotund Somaco_111x119

INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE ȘI DEPOZITARE A STÂLPILOR L.E.A. PRODUȘI DE SOMACO

Manipularea stâlpilor se face cu dispozitive speciale (grinzi de manipulare), dotate cu cabluri care se înfășoară în jurul stâlpilor sau se prind de urechi la distanțele prevăzute în proiect. Nu este admisă manipularea prin târâre, rostogolire sau aruncare. Depozitarea stâlpilor se face pe platforme plane, orizontale, conform proiectului de execuție și standardului SR 2970. Se depozitează în aceeași stivă doar stâlpi de același tip și se reazămă pe șipci de lemn de esență tare. Înălțimea stivelor nu va depăși 4 rânduri. La suprapunerea rândurilor se va avea grijă ca reazemele să fie așezate pe aceeași verticală. Stivele de stâlpi centrifugati trebuie asigurate lateral cu pene pentru a nu se rostigoli.

Elementele prefabricate din beton sunt produse de Somaco în conformitate cu standardele europene armonizate. Produsele Somaco sunt realizate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate ocupaţională cu certificare SRAC CERT, organism de certificare europeană: Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2015, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2015 și Sistemul de Management al Securităţii și Sănătăţii Ocupaţionale SR ISO 45001:2018.

iqnetiso 9001iso 14001iso 18001

Stalpi vibrati din beton - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 12843:2005

DOWNLOAD

Stalpi centrifugati din beton - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 12843:2005

DOWNLOAD