22-06-2015

Anunt de atribuire privind achizitia masinii de taiat BCA

Somaco Grup Prefabricate a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru "MODERNIZAREA MASINII DE TAIAT BCA", destinată modernizării şi dezvoltării fabricii de BCA din Adjud, din cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România.

Agentul economic HESS AAC Systems B.V. a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 90,24 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

Pentru detalii va rugam sa consultati Anuntul de atribuire.