Prefabricate din beton pentru structuri la cheie

Somaco oferă o gamă largă de elemente prefabricate din beton pentru structuri la cheie și hale industriale: fundații pahar din beton, stâlpi prefabricați din beton, grinzi și pane prefabricate din beton, pereți din beton, elemente planșeu etc.

La cerere, Somaco poate produce și alte elemente prefabricate din beton pentru structuri la cheie și hale industriale, conform proiectului beneficiarului.

Utilizarea prefabricatelor Somaco vă asigură o viteză sporită de montaj, flexibilitatea formelor și designului  - pentru că elementele sunt ușor de combinat și interschimbat, precum și profitabilitatea lucrărilor - pentru că favorizează o activitate continuă pe parcursul anului, o productivitate controlată și livrări ritmice conform graficului de montaj.

Experiența acumulată cu fiecare proiect, susținută de multiplele certificări pe care le deținem, garantează calitatea și durabilitatea prefabricatelor noastre.

ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON PRODUSE DE SOMACO REPREZINTĂ ALEGEREA INTELIGENTĂ PENTRU PROIECTELE DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE!

Fundații pahar
Stâlpi
Grinzi și pane
Pereți
Elemente planșeu
Instrucțiuni
Garanții și certificare

FUNDAȚII PAHAR DIN BETON

Din structura fundației pahar se execută prefabricat gulerul care, transportat în șantier, se rotește cu 180° în plan vertical, după care se montează pe poziție.
Viteza de montaj a structurii crește considerabil datorită faptului că se elimină manopera în șantier și timpul de maturizare a betonului. Elementele au muchiile teșite.

 

Elementele de fundații sunt produse în conformitate cu SR (EN) 14991:2007.

Fundatii_pahar

STÂLPI PREFABRICAȚI DIN BETON

Stâlpii prefabricați din beton armat se realizează în diferite forme, mărimi și lungimi funcție de gabaritele proiectului. Stâlpii au o dimensiune transversală de minimum 30x30 cm, limita impusă din rațiuni de manipulare, de rezistența la foc și de îmbinare cu grinzile de acoperiș.

La cerere se pot executa și în secțiuni mai mici.

Stâlpii prefabricați pot fi realizați cu una sau mai multe console pentru susținerea grinzilor de planșeu intermediar, a grinzilor de pod rulant sau a oricărui alt element care necesită sprijinire. Clasa uzuală de beton folosită este C30/37. Elementele au muchiile teșite.

Stâlpii prefabricați din beton sunt produși în conformitate cu SR EN 13225:2013.

Stalpii prefabricati din beton

GRINZI ȘI PANE PREFABRICATE DIN BETON

Grinzile și panele de acoperiș au diferite secțiuni transversale (secțiune I, T, trapez, trapez cu șapcă, rectangular), putându-se realiza la lungimi variabile, în funcție de necesitățile proiectului. Aceste elemente se fabrică atât în varianta simplă armată, cât și pretensionată, armăturile și numărul de toroane calculându-se individual pentru fiecare proiect în parte. Elementele se livrează cu detalii și inserții pentru îmbinări și pentru alte scopuri.

Lungimile uzuale ale grinzilor sunt între 12 și 30 m, iar pentru pane 8-16 m. Se pot realiza și lungimi mai mari sau mai mici față de cele uzuale. Tipul uzual de beton folosit pentru aceste elemente este C40/50 și C50/60.

Grinzile de planșeu sunt  de formă rectangulară, în formă de L și grinzi tip T întors. Mărimile și secțiunile lor sunt variabile funcție de caracteristicile proiectului. Se realizează în mod obișnuit din beton tip C 40/50 sau C50/60. Elementele au muchiile teșite.

Somaco produce următoarele tipuri de grinzi prefabricate din beton:

Grinzi principale:

Grinzi I cu pantă

Grinzi I cu panta

Grinzi T cu pantă

Grinzi T cu panta

Grinzi I fără pantă

Grinzi I fara panta

Grinzi T fără pantă

Grinzi T fara panta

 

Grinzi de planșeu:  

Grinzi planșeu tip "L"

Grinzi planseu tip L

Grinzi planșeu tip "T"

Grinzi planseu tip T

Grinzi rectangulare

Grinzi rectangulare

 

Grinzi secundare de închidere

Pane simple

Pane simple

Pane cu "șapcă"

Pane cu sapca

Grinzile și panele prefabricate din beton sunt produse în conformitate cu SR EN 13225:2013.

PEREȚI DIN BETON

Pereții din beton sunt elementele folosite pentru realizarea închiderilor sau compartimentărilor diferitelor module funcționale ale halelor industriale/centrelor comerciale. Se realizează cu și fără izolație, cu dimensiuni variabile. Elementele au muchiile teșite.

Somaco produce următoarele tipuri de pereți din beton:

Panouri simple din beton

Panouri simple din beton

 

Panouri termoizolatoare / tristat din beton

Panouri termoizolatoare tristat din beton

ELEMENTE PLANȘEU

Somaco produce următoarele tipuri de elemente de planșeu:

ELEMENTE DE PLANȘEU TIP TT

Aceste elemente se folosesc pentru executarea planșeelor încărcate cu sarcini mari până la deschideri de 20-22 m. Capacitatea importantă a acestora se proiectează după necesități, prin dimensionarea suprabetonării. Variația dimensionărilor se poate asigura prin lățimea plăcii laterale, respectiv înălțimea și lățimea nervurilor.

Elementele planșeu TT din beton precomprimat au înălțimi, lățimi și lungimi variabile, acestea proiectându-se astfel încât să respecte arhitectura proiectului. Se pot executa cu și fără goluri. Elementele au muchiile teșite.

Elementele de planșeu cu nervuri sunt produse în conformitate cu SR EN 13224:2012.

 

ELEMENTE DE PLANSEU TIP TT

 

PREDALE PREFABRICATE

Predalele sunt elementele componente pentru planșee la care, prin suprabetonare, se realizează o structură de planșeu mixt. Acestea au rol de cofraj și de obicei trebuie sprijinite pe durata turnării și maturizării suprabetonarii. Se realizează la lățimi de 120 sau 240 cm, grosimi între 7-14 cm și lungimi până la 9 m. Funcție de proiect aceste dimensiuni se pot schimbă. Elementele au muchiile tesite.

Predalele pentru sisteme de planșee produse în conformitate cu SR (EN) 13747:2005+A1:2008.

PREDALE PREFABRICATE

MODURI DE ALCĂTUIRE A NODURILOR STRUCTURILOR PREFABRICATE

 

MODURI DE ALCATUIRE A NODURILOR STRUCTURILOR PREFABRICATE

Elementele prefabricate din beton sunt produse de Somaco în conformitate cu standardele europene armonizate. Produsele Somaco sunt realizate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate ocupaţională cu certificare SRAC CERT, organism de certificare europeană: Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2015, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2015 și Sistemul de Management al Securităţii și Sănătăţii Ocupaţionale SR ISO 45001:2018.

iqnetiso 9001iso 14001iso 18001

Scari prefabricate din beton - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 14843:2007

DOWNLOAD

Predale pentru sisteme de plansee - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 13747+A2:2010

DOWNLOAD

Elemente de planseu cu nervuri - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 13224:2012

DOWNLOAD

Elemente pentru pereti - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 14992+A1:2012

DOWNLOAD

Elemente liniare de structura - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 13225:2013

DOWNLOAD

Elemente de fundatie prefabricate din beton - Dumbravita - Certificat CPF conform SR EN 14991:2007

DOWNLOAD

Scari prefabricate din beton - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 14843:2007

DOWNLOAD

Predale pentru sisteme de plansee - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 13747+A2:2010

DOWNLOAD

Elemente pentru pereti - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 14992+A1:2012

DOWNLOAD

Elemente liniare de structura - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 13225:2013

DOWNLOAD

Elemente de planseu cu nervuri - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 13224:2012

DOWNLOAD

Elemente de fundatie prefabricate din beton - Targoviste - Certificat CPF conform SR EN 14991:2007

DOWNLOAD

Predale pentru sisteme de plansee - Roman - Certificat CPF conform SR EN 13747+A2:2010

DOWNLOAD

Piloti de fundatie - Roman - Certificat CPF conform SR EN 12794+A1:2007; SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

DOWNLOAD

Elemente pentru pereti - Roman - Certificat CPF conform SR EN 14992+A1:2012

DOWNLOAD

Elemente liniare de structura - Roman - Certificat CPF conform SR EN 13225:2013

DOWNLOAD

Elemente de fundatie prefabricate din beton - Roman - Certificat CPF conform SR EN 14991:2007

DOWNLOAD

Predale pentru sisteme de plansee - Galda de jos - Certificat CPF conform SR EN 13747+A2:2010

DOWNLOAD

Elemente liniare de structura - Galda de jos - Certificat CPF conform SR EN 13225:2013

DOWNLOAD

Elemente de planseu cu nervuri - Galda de jos - Certificat CPF conform SR EN 13224:2012

DOWNLOAD

Elemente pentru pereti - Galda de jos - Certificat CPF conform SR EN 14992+A1:2012

DOWNLOAD

Elemente de fundatie prefabricate din beton - Galda de jos - Certificat CPF conform SR EN 14991:2007

DOWNLOAD

Scari prefabricate din beton - Buzau- Certificat CPF conform SR EN 14843:2007

DOWNLOAD

Predale pentru sisteme de plansee - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 13747+A2:2010

DOWNLOAD

Elemente pentru pereti - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 14992+A1:2012

DOWNLOAD

Elemente liniare de structura - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 13225:2013

DOWNLOAD

Elemente de planseu cu nervuri - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 13224:2012

DOWNLOAD

Elemente de fundatie prefabricate din beton - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 14991:2007

DOWNLOAD

Piloti de fundatie - Buzau - Certificat CPF conform SR EN 12794+A1:2007; SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

DOWNLOAD

Beton marfa - Targoviste - Certificat CC conform SR EN 206+A2:2021

DOWNLOAD